Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με έναν νέο, σύγχρονης τεχνολογίας, ηλιακό.
Πρόκειται για το πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” το οποίο θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr και στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί επιδότηση από 50 έως 60 % (από 510 ευρώ έως 904 ευρώ) του κόστους αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα στους δικαιούχους.

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και πώς θα τις υποβάλλετε

Η πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr.για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος αναμένεται να λειτουργήσει λίγο πριν από το Πάσχα, συνεπώς ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των κωδικών taxisnet.
Μετά την ταυτοποίηση του, ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας -μεταξύ άλλων- τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας, στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας αλλά και ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.).
Επίσης να βεβαιώνει την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.
Μετά υποβάλλει και ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο.
Σημείωση: Διευκρινίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Ωστόσο δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι που έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Επίσης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ 2021» ή το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω: της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών–διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).
Ο αιτών επιβεβαιώνει και τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τρίτες υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου που αφορούν την αίτησή του.
To ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης που θα λάβει ο δικαιούχος του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του ηλιακού θερμοσίφωνα που θα πάρει αλλά και από την εισοδηματική κατηγορία του.

Επίσης επισημαίνεται πως:

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και κυμαίνεται από 510 έως 904 ευρώ.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων ενεργειακής κλάσης C ή καλύτερης, με τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις
Σημειώνεται πως για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η το 80% της μέγιστης ονομαστικής αξίας μίας επιταγής για κάθε εισοδηματική κατηγορία (λαμβάνεται υπόψη επιχορήγηση ΦΠΑ = 24%), δηλαδή:

748 ευρώ είναι για την 3η εισοδηματική κατηγορία. Το ποσό αυτό βγαίνει από 935,00 ευρώ x 80%
823,20 ευρώ είναι για την 2η εισοδηματική κατηγορία. Το ποσό αυτό βγαίνει από 1.029,00 ευρώ x 80%
897,60 ευρώ είναι για την 1η εισοδηματική κατηγορία . Το ποσό αυτό βγαίνει από 1.122,00 ευρώ x 80%
Τα κριτήρια κατάταξης

Η επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει τελικά μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων όπως:

Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.
Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
Η ανακύκλωση

Για να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση του παλαιού θερμοσίφωνα που αντικαθίστανται. Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικοί πριν αποσυρθούν. Aυτό θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
Πριν αντικατασταθούν, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία που δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες και να έχουν χωρητικότητα ≥ 40 λίτρων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!