Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων ολοκληρώνει το έργο Save Water με δύο εκδηλώσεις, την Ημέρα Ενημέρωσης του έργου και την Εκδήλωση Λήξης.
Η Ημέρα Ενημέρωσης του έργου (Info Day) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.
Η Εκδήλωση Λήξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, και πάλι στις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑΙ (VIII Μεραρχίας 3-5, Ριζάρειος Πολιτεία, 4ος όροφος).

Το έργο Save Water, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και εθνικούς πόρους, εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”.
Το έργο SAVE WATER που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE -ALBANIA 2014-2020, στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων μέσω της αναβάθμισης των υποδομών παρακολούθησης και ελέγχου του πόσιμου νερού και της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανίας στη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου είναι:
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία είναι και ο επικεφαλής εταίρος (Ελλάδα)
• Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα)
• Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωάννινων
• Ιόνιο Πανεπιστήμιο Επιτροπή Ερευνών
• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε., Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
• Περιφερειακό Συμβούλιο της Αυλώνας (Αλβανία)
• Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (Αλβανία)

Κατά τη διάρκεια του έργου, η ΔΕΥΑΙ κατέγραψε όλους τους υδρομετρητές της, αποτύπωσε τη θέση των φρεατίων σύνδεσης καθώς και των σχετικών δεδομένων σε βάση GIS ενώ εκσυγχρόνισε, επέκτηνε και έθεσε σε λειτουργία 8 Τοπικούς Σταθμούς Διαρροών (ΤΣΔ) του εσωτερικού δικτύου διανομής του Δήμου Ιωαννιτών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε και η πιλοτική εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων στο Κάστρο.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ κος Άρης Μπαρτζώκας, “Με την ολοκλήρωση του έργου η ΔΕΥΑΙ έχει έναν πολύ καλύτερο τρόπο παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού στο Δήμο Ιωαννιτών καθώς και άμεση γνώση των διαρροών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων του δικτύου ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα και να αποκαθιστά τις βλάβες. Επίσης, η αξιολόγηση της λειτουργίας των ψηφιακών υδρομέτρων που πιλοτικά εγκαταστάθηκαν στο Κάστρο θα οδηγήσει στην ευρύτερη χρήση τους ώστε αφενός μεν οι χρεώσεις της κατανάλωσης να γίνονται άμεσα και αντικειμενικά, αφετέρου δε να προλαμβάνονται σε επίπεδο καταναλωτή πιθανές βλάβες και να διορθώνονται άμεσα.
Η ΔΕΥΑΙ με συνεχείς προσπάθειες δραστηριοποίησης στα επιστημονικά πεδία που αφορούν στο αντικείμενό της και την ανάπτυξη της πόλης συμμετέχει διεκδικώντας δυναμικά και μεθοδικά τη συνεχή δραστηριοποίηση της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κοινών πρωτοβουλιών”.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!