Σχολιάζει ο Γιάννης Σίμος , Μαθηματικός του φροντιστηρίου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ»:

Με μια γενική εκτίμηση τα θέματα των μαθηματικών για τους μαθητές των ΕΠΑΛ σήμερα ήταν βατά χωρίς να εντοπίζεται αυξημένη δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα υποερωτήματα των θεμάτων.

Συγκεκριμένα: 

ΘΕΜΑ Α: Απόδειξη της παραγώγου της συνάρτησης f(x)=x2  

Ορισμός της διαμέσου

3 ερωτήσεις Σ-Λ και 2 ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών.

ΘΕΜΑ Β: Άσκηση στατιστικής στην οποία ζητούνται η μέση τιμή , το εύρος, η διακύμανση και 

ο συντελεστής μεταβολής δοσμένων παρατηρήσεων που λύνεται εύκολα με τη χρήση των βασικών τύπων.

ΘΕΜΑ Γ:  Βασική άσκηση διαφορικού λογισμού (1ου κεφαλαίου)  με απλά ερωτήματα για 

εύρεση παραμέτρου από τιμή της παραγώγου

εύρεση εξίσωσης εφαπτομένης

μελέτη μονοτονίας και ακροτάτων και

υπολογισμό ενός ορίου.

ΘΕΜΑ Δ: Συνδυαστικό θέμα των δυο κεφαλαίων με παράγωγο συνάρτησης,  κανονική

κατανομή και άσκηση που βασίζεται σε γνωστή εφαρμογή του σχολικού βιβλίου.

Όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να φτάσουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο άριστα.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στα μαθήματα που ακολουθούν!

 

 

 

 Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!