Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice αναζητά τις εξής ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
1) Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ειδικότητας πληροφορικής ως εισηγητής με προτεραιότητα σε όσους έχουν πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
2) Διοικητικό προσωπικό πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προτεραιότητα στις ειδικότητες:
-Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ
-Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών σχολών, λογιστικής και σχολών Διοίκησης
Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα αξιολογηθεί θετικά η κτήση σχετικού  μεταπτυχιακού και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις διοίκησης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ:
Δύο (2) επιπλέον άτομα σε Ιωάννινα και Άρτα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 25 με 45 ετών. Απαραίτητη ενεργή  κάρτα ανεργίας.

Προτεραιότητα έχουν οι παραπάνω ειδικότητες αλλά μπορούν να μας αποστείλουν βιογραφικό  και άλλες ειδικότητες προς αξιολόγηση.

Βιογραφικά στο info@futurevoice.gr
Πληροφορίες επιχείρησης: www.futurevoice.edu.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!