Με την ανακοίνωση του ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την άμεση έναρξη της κατάρτισης των ωφελουμένων του Κοινωφελούς προγράμματος 2020 από τον ΟΑΕΔ.
➡Το FUTURE VOICE ως πιστοποιημένο κέντρο Κ.Δ.Β.Μ.ΙΙ αναλαμβάνει τη διαδικασία της κατάρτισης και πιστοποίησης.
➡Κάντε τη σωστή επιλογή για την εκπαίδευσή σας!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
➡ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
2651020777
Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα
➡ΑΡΤΑ:
2681 4000 37
Περιφερειακή Οδός Άρτας – Αρτα (δίπλα στην εφορία)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!