Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

1.Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, στη οδό Μητροπόλεως, την Τρίτη 21-11-2022 και από ώρα 07:30 ́και μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.

2.Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Ιεράρχου Γερβασίου και Μητροπόλεως, την Τρίτη 21-11-2023 και από ώρα 09:00 ́ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.

Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα οχήματα άμεσης ανάγκης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!