Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς: Μεγάλου Αλεξάνδρου (αρχή), Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου, Δομπόλη & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος (λακκούβες) επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου, Δομπόλη & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, και την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, α. το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 σε τμήματα των οδών: Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου & Δομπόλη και β. την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος (λακκούβες).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!