Η ΔΕΥΑΙ ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα επτά (37) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών ή/και παροδικών αναγκών με τις εξής ειδικότητες: 1 Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), 1 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ), 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ), 1 Χημικός Μηχανικός (ΠΕ), 1 Χημικός (ΠΕ), 2 Πολιτικοί Μηχανικοί (ΤΕ), 1 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ), 1 Πληροφορικής Αυτοματισμού (ΤΕ), 2 Λογιστές (ΤΕ), 14 Υδραυλικοί (ΔΕ), 8 Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ), 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) και 2 Διοικητικοί (ΔΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΙ  έως 29 Μαΐου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyai.gr.

 

Εκ της ΔΕΥΑΙ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!