Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Αναζητούμε για τα καταστήματα μας πωλητές/ πωλήτριες για το τμήμα αλλαντικών –  τυριών , καθώς και πωλητές/ πωλήτριες για το τμήμα κρεοπωλείου.

Προφίλ Υποψηφίων 

Απολυτήριο λυκείου / Ευχέρια στην επικοινωνία και την ομαδική εργασία / Προϋπηρεσία επιθυμητή / εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες  υποψήφιους)

Βεβαίωση( δίπλωμα) κρεοπώλη (για το αντίστοιχο τμήμα) επιθυμητό.

Κατάθεση βιογραφικών σημειωμάτων στο κατάστημα 28ης Οκτωβρίου 33 ή στο mail info@papageorgiouae.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!