Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice αναζητά στα Ιωάννινα τις εξής ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού.

Διοικητικό προσωπικό πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προτεραιότητα στις ειδικότητες:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ Πληροφορικής
Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών σχολών, λογιστικής και σχολών Διοίκησης
Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα αξιολογηθεί θετικά η κτήση σχετικού μεταπτυχιακού και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις διοίκησης.

Καθηγητές/τριες Αγγλικών πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΤΑ: Πτυχιούχος ΑΕΙ ειδικότητας πληροφορικής ως εισηγητής με προτεραιότητα σε όσους έχουν πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
Βιογραφικά στο info@futurevoice.gr

FUTURE VOICE

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!