Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice αναζητά στα Ιωάννινα τις εξής ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού.

  1. Διοικητικό προσωπικό πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προτεραιότητα στις ειδικότητες:
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ Πληροφορικής
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών σχολών, λογιστικής και σχολών Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα αξιολογηθεί θετικά η κτήση σχετικού  μεταπτυχιακού και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις διοίκησης.

  1. Καθηγητές/τριες Αγγλικών πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας
  2. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΤΑ: Πτυχιούχος ΑΕΙ ειδικότητας πληροφορικής ως εισηγητής με προτεραιότητα σε όσους έχουν πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Βιογραφικά στο info@futurevoice.gr 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!