Κυρίες και Κύριοι,
Ο φετινός προϋπολογισμός αφορά τη διαχείριση 209,7 εκατ. € και περιλαμβάνει και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΚΠΑΠΑ, Πνευματικό Κέντρο, Σπήλαιο Περάματος και Ζωγράφειος οίκος ευγηρίας, που συγχωνεύτηκαν στον Δήμο.

Παρατηρήθηκαν τα εξής:

1. Οι δαπάνες των 4 πρώην ΝΠΔΔ ανέρχονται στα 8,6 εκατ. € και τα έσοδά τους στο 1 εκατ. € περίπου.
Παρατηρούμε ότι τα έξοδα των 4 ΝΠΔΔ είναι σχεδόν δεκαπλάσια από τα έσοδά τους.

2. Τα «Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα Παρελθόντα Έτη (ΠΟΕ)» διαμορφώθηκαν στα 45,5 εκατ.€ στις 31.12.2019 και στις 31.12.2023 στα 54,3 εκατ.€. Δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 8,8 εκατ.€ την τελευταία τετραετία. Και για το 2024, συνεχίζουν με ανοδική πορεία, προϋπολογισμένα στα 58,5 εκατ.€.
Κάθε χρόνο προκύπτουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο.

3. Το «Χρηματικό υπόλοιπο», με 19 εκατ.€ για το 2020, προϋπολογίζεται στα 25,8 εκατ.€ για το 2024.
Δηλαδή, μεταφέρεται από έτος σε έτος με μεσοσταθμικό ετήσιο ρυθμό αύξησης 8% περίπου.

4. Έργα μεγάλα και μικρά, μελετημένα υποτίθεται, δημοπρατημένα και συμβασιοποιημένα τα περισσότερα, όπως:
– ο Μεγάλος δακτύλιος,
– το πράσινο σημείο, οι πράσινες γωνιές και τα Βιοαπόβλητα,
– το Δημαρχείο οδού Δομπόλη,
– η Ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα,
– οι Παλιές στρατιωτικές φυλακές,
– η Πλατεία Πύρρου,
– η Μεταφορά του Εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών,
– τα LED, για το οποίο δεν υπαρχει και εγγραφή στον προϋπολογισμό,
– η Διαμόρφωση εισόδου πόλης Ιωαννίνων από Λεωφόρο Γράμμου,
– η ανάπλαση στην περιοχή Μαγκλαραίικα,
– το δίκτυο ποδηλατοδρόμων,
– η Β’ Φάση της οδού Πανεπιστημίου,
– η Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικού οδικού δικτύου, και άλλα πολλά,
προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον προϋπολογισμό Εξόδων 2024, από τον οποίο προκύπτει απορρόφηση 20%, για το έτος 2023.
Κάθε χρόνο, από το 2019-2023, για τα έργα παρατηρείται απορρόφηση, της τάξης του 15% έως 23% με βάση την προϋπολογισμένη ετήσια πρόβλεψη.

Για άλλα έργα, μείζονος και αναπτυξιακής σημασίας για τον τόπο, όπως:
– η προστασία της λίμνης Παμβώτιδας με την ανάπλαση & ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής,
– η παραχώρηση και αξιοποίηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου,
– η αναδιάρθρωση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού,
– η αναδιάρθωση του οδοκαθαρισμού,
– ο ψηφιακός μετασχηματισμός – Οι Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης,
– η αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων και γηπέδων ή οικοπεδων και η απόδοσή τους στους δημότες,
– η δημιουργία νέου δημοτικού αθλητικού κέντρου και άλλα, δεν έχει γίνει τίποτα.
5. Σε ότι αφορά τις μελέτες, παρατηρείται ότι αυτές είναι μικρού προϋπολογισμού αφού αφορούν αποκλειστικά μελέτες για απευθείας ανάθεση ή ότι σέρνονται από το 2020, όπως αυτές για την Οθωμανική Βιβλιοθήκη, το τέμενος Ασλάν Πασά, Μεντρεσέ και για τη διαμόρφωση πρόσβασης ΑμΕΑ εντός της ΒΑ ακρόπολης Κάστρου. Η απορρόφηση για το 2023 ανέρχεται στο 16,5%.
Κάθε χρόνο, από το 2019-2023, για τις μελέτες παρατηρείται απορρόφηση, της τάξης του 10% έως 18%, με βάση την προϋπολογισμένη ετήσια πρόβλεψη.

Συνοψίζοντας, καλούμε τη δημοτική αρχή, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση και τη διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων, με:
– τη δημιουργία προϊόντων από τα πρώην ΝΠΔΔ, ώστε με την πώλησή τους να παράγονται έσοδα, (πχ έκδοση λευκώματος του σπηλαίου Περάματος ή ενθυμημάτων, αναπαραγωγή CDs και DVDs με τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου, κλπ)
– την σταδιακή είσπραξη (ρύθμιση με πολλές δόσεις και κούρεμα προσαυξήσεων) των συσσωρευμένων παλαιών οφειλών,
– την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού (πχ μείωση επιτοκίων, κούρεμα, κλπ)
– τις δυσλειτουργίες στην επιχειρησιακή του λειτουργία και παραγωγικότητα που θα οξυνθούν περαιτέρω με τη συνταξιοδότηση έμπειρων στελεχών,
– την αναδιάρθρωση των πολυετών πιστώσεων για έργα μικρού προϋπολογισμού (δηλαδή τον επιμερισμό του ΠΥ των έργων σε πολλά έτη).

Ακόμη, επικροτώντας την νέα εγγραφή στον προϋπολογισμό 2024 για τον «Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για τον σχεδιασμό της νέας Δημοτικής Αγοράς Ιωαννίνων και την ενσωμάτωσή της στο αστικό τοπίο», προτείνουμε στη δημοτική αρχή να εγγράψει και τον «Διαγωνισμό ιδεών για την αξιοποίηση εγκαταλειμμένων ακινήτων (κτιρίων, γηπέδων και οικοπέδων) εντός των ορίων του Δήμου».

Με υπόβαθρο δε, τις όποιες υπάρχουσες μελέτες που αφορούν στην αξιοποίηση ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου (Στρατόπεδο Βελισσαρίου, Βοϊδολίβαδο, πλατεία Χατζή, ακίνητα ΚΤΕΛ, Δομπόλη, κτλ) και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα σχέδια του Δήμου (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Ενεργειακής Αναβάθμισης, Κινητικότητας, κτλ.), να κατατεθεί στην πόλη ένα πλήρως ορθολογικό και τεκμηριωμένο πρόγραμμα για την αξιοποίηση συγκεκριμένων ακινήτων, κατά τρόπο συμπληρωτικό και όχι αποσπασματικό, ώστε μία και καλή να τεθεί ένα αρχικό πλαίσιο εξέλιξης της πόλης.

Κλείνοντας, με αφορμή την πρόσφατη τελετή στις Βρυξέλλες, κατά την οποία επικυρώθηκε το σχέδιο που είχε υποβληθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή αναφορικά με τις επιδιώξεις του δήμου μας στο πλαίσιο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, και αφού συγχαρώ για μία ακόμη φορά την προηγούμενη δημοτική αρχή για την επιτυχία της να εντάξει στο πλαίσιο αυτό το δήμο μας, θέλω να επιστήσω την προσοχή (χωρίς να εκληφθεί ως κινδυνολογία) στην τρέχουσα διοίκηση του δήμου για τα παρακάτω:
– Ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα.
– Τα έργα που πιθανώς ο δήμος έχει επιλέξει να «αγωνιστεί» για τη χρηματοδότησή τους δεν είναι ακόμη συγκεκριμένα.
– Το πλαίσιο ένταξης έργων είναι ανταγωνιστικό.
– Τα έργα που είναι δυνατόν να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία του δήμου και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Horizon, είναι πολλά και διαφορετικής ιδιαιτερότητας το καθένα.
– Οι συνεργασίες που έπρεπε ήδη να έχουν επιδιωχθεί –πόσω μάλλον να κατοχυρωθούν- με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (στα πλαίσια ELENA και JASPERS), δεν έχουν αναπτυχθεί.
– Οι απαιτούμενες τεχνικές και χρηματοοικονομικές μελέτες δεν εκπονούνται.
Υπό αυτές τις συνθήκες πως και πότε θα φθάσουμε στο στάδιο δημοπράτησης των έργων;

Κυρίες και Κύριοι,
Με όλες τις προαναφερόμενες σκέψεις, δίνουμε θετική ψήφο στον Προϋπολογισμό 2024 και στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2024 που προτείνει η Δημοτική Αρχή, με τις επιφυλάξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!