Νέα Δράση του ΟΑΕΔ με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Είδος προγράμματος: Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher).
Δικαιούχοι: Άνεργοι, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.
Έναρξη: Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr
Αριθμός Δικαιούχων: 80.000 άνεργοι.
Διάρκεια προγραμμάτων: Από 50 έως 200 ώρες.
Επιδότηση: έως 1000 €.
Σημαντική ενημέρωση: Μπορείτε να κάνετε αίτηση για την Δ φάση του προγράμματος! Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!

ΚΔΒΜ – ΚΕΚ  FUTURE VOICE

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ)  Future Voice
T.2651020777
Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

ΑΡΤΑ

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ)  Future Voice
T.2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!