Ενημέρωση για το ταμείο ανάκαμψης, τις ενέργειες του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητά με ανακοίνωσή της η περιφερειακή παράταξη  “Ήπειρος Όλον – Τόπος να ζεις” δια του επικεφαλής της Στέφανου Ζούμπα.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο με στόχο, εκτός των άλλων, την επίτευξη για τη χώρα μόνιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης. Το Ταμείο Ανάκαμψης αθροίζει 35,9 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 18,2 δις είναι δημόσιες επιχορηγήσεις, σχεδόν ισόποσο ενός Προγράμματος ΕΣΠΑ. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ηπείρου, που υπολείπεται κατά πολύ των δεικτών σε ανάπτυξη, παραγωγή, απασχόληση και ευημερία.

Μετά όμως την αναθεώρηση του Ταμείου, αλλά και την απένταξη μεγάλων και σημαντικών έργων στην Ήπειρο, όπως είναι το Πάρκο Καινοτομίας στα Γιάννενα και η ύδρευση Άρτας, Πρέβεζας-Λευκάδας π/υ 140 εκατ. €, δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες ότι εν τέλει η Ήπειρος θα μείνει για μια ακόμη φορά εκτός των σημαντικών πόρων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.”

Κατόπιν αυτών των αρνητικών εξελίξεων για την Ήπειρο, η περιφερειακή παράταξη θέλει ενημέρωση για εξής θέματα:

1. Για το σύνολο των έργων που έχει εντάξει η Περιφέρεια Ηπείρου στο εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο, τον προϋπολογισμό και τις νομικές δεσμεύσεις-συμβάσεις των έργων αυτών.

2. Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση άλλων έργων που υλοποιούνται στην Ήπειρο από άλλους φορείς –πλην της Περιφέρειας Ηπείρου. Ίσως τυπικά να μην είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο ένας Φορέας, όπως η Περιφέρεια, που έχει τη συνολική ευθύνη του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, να έχει την απόλυτη γνώση σημαντικών έργων που εκτελούνται στα χωρικά της όρια. Σε διαφορετική περίπτωση, αναιρεί το ρόλο της και δια της παραλείψεως ή της πολιτικής απρονοησίας και άγνοιάς της υπονομεύει τις προοπτικές τής Ηπείρου.

3. Μια στοιχειώδης / δίκαιη κατανομή των πόρων – επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα λάμβανε υπόψη την ανάγκη τής περιφερειακής διάστασης, θα έπρεπε να εξασφαλίζει πόρους τουλάχιστον 350€ για έργα που θα υλοποιούνταν στην Ήπειρο είτε από την Περιφέρεια Ηπείρου είτε από άλλους Φορείς. Επειδή το σύνολο των δημόσια ανακοινωθέντων έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπολείπονται κατά πολύ, όχι μόνο των αναγκών της Ηπείρου, αλλά και των πόρων που της αναλογούν, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πόρων του Ταμείου, να μας ενημερώσετε: α) για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί προς την Κυβέρνηση όσον αφορά τη διεκδίκηση χρηματοδότησης νέων έργων στην Ήπειρο β) ποια νέα έργα έχετε προτείνει, ποιος ο προϋπολογισμός και η τεχνική ωριμότητα αυτών γ) σε ποιες πολιτικές ενέργειες έχετε προβεί ώστε να δημιουργηθεί ένα αρραγές μέτωπο φορέων της Ηπείρου, που θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων.

 

Ερώτηση για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Παράλληλα έκανε και επερώτηση σχετικά με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης ρυθμίζονται οι όροι χρήσης για βόσκηση.

Ειδικότερα: Η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων αποτελεί Κοινοτική υποχρέωση και είναι απαραίτητη προκειμένου να δίδονται οι επιδοτήσεις με τρόπο σωστό και δίκαιο και με στόχο την τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μας δεν έχει καν ξεκινήσει την εκπόνησή τους. προκαλώντας προβλήματα στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η δε μέχρι τώρα μη συμμόρφωση, έχει φέρει την χώρα σε δυσχερή θέση και ελλοχεύει τον κίνδυνο κυρώσεων.(450 εκατ. Ευρώ πρόστιμο και τα χρήματα αυτά θα κοπούν από τις ενισχύσεις).

Αρχές Απριλίου, ο αρμόδιος υπουργός με επιστολή του στους περιφερειάρχες, ζήτησε να δηλώσουν οι Περιφέρειες αν προτίθενται ή όχι να αναλάβουν τη διαδικασία εκπόνησής τους και να απαντήσουν μέχρι τις 19 Απριλίου.

Σε αντίθετη περίπτωση, την ευθύνη ανάρτησης, καθώς και τη διαδικασία εκπόνησης και σύναψης σύμβασης, θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το ΥΠΑΑΤ χωρίς την έγκριση της Δασικής Αρχής, όπως απαιτείται σήμερα.

Η Περιφέρεια της Ηπείρου δήλωσε ότι θα εκπονήσει η ίδια το ΔΣΒ.

Μέχρι τις 31.12.2025 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπόνηση, η υποβολή και η έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών της χώρας. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου απάντησε ότι θα εκπονήσει η ίδια το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης.

Είχε γίνει προηγούμενη προσπάθεια από την Περιφέρεια για τον ίδιο σκοπό όμως δεν ολοκληρώθηκε.

1. Να μας ενημερώσει ο κ. Περιφερειάρχης ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του ΔΣΒ για την Ήπειρο.

2. Ποιοι ήταν οι λόγοι ακύρωσης του διαγωνισμού που οδήγησαν την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων να τον ακυρώσει, μετά από προσφυγές εταιριών που σας κατηγόρησαν για παράνομους όρους.

3. Τι θα πράξετε ώστε να μην επαναληφθούν λάθη και αστοχίες του παρελθόντος.

4. Θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην καταληκτική προθεσμία 31.12,25, για την εκπόνηση και οριστική έγκριση του ΔΣΒ της Περιφέρειας Ηπείρου.

1) ΖΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2)ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 3)ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΛΗ 4)ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΕΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!