Σε 4 χρόνια λειτουργίας της Γερμανικής εταιρείας τεχνολογίας P&I στην Ελλάδα, απασχολούνται ήδη στο κέντρο καινοτομίας στα Ιωάννινα περισσότεροι από 130 υψηλής κατάρτισης εργαζόμενοι με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη.

Το 80% από αυτούς είναι από την Ήπειρο και οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει στα κοντινά Πανεπιστήμια.

Στόχος της P&I είναι, το επόμενο έτος στο κέντρο καινοτομίας στα Ιωάννινα να απασχολούνται 200 εργαζόμενοι γι’ αυτό και αναζητά συνεχώς υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό.

  • Αναλυτικά οι Θέσεις:

Κωδικός θέσης DEV-2021

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με καλή γνώση Java (ή C#) και καλή γνώση SQL για το ρόλο του Software Developer. Υπάρχουν θέσεις διαφόρων βαθμίδων ανάλογες με την εμπειρία.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό θέσης DEV-2021.

Κωδικός θέσης IT-2021

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με καλή γνώση Linux, SQL και δικτύων για το ρόλο του IT Consultant. Η γνώση Γερμανικών είναι plus.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΙΤ-2021.

Κωδικός θέσης QA-2021

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής, Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών με πολύ καλή γνώση Γερμανικών και γνώσεις SQL για το ρόλο του QA Tester. Η θέση περιλαμβάνει Software Testing καθώς και Customer Support.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό θέσης QA-2021.

Για όλες τις θέσεις η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή στρατιωτικών υποχρεώσεων για άνδρες υποψηφίους είναι απαραίτητη. 

Μπορείτε να βλέπετε τις ανοιχτές θέσεις της P&I στα Ιωάννινα και στο: www.linkedin.com/company/p-i-hellas-ltd

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!