Ο ∆ηµήτρης Τζίµας και ο γιος του Θανάσης κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία περιορισµένης έκτασης βιολογική καλλιέργεια σε γίγαντες, επιτυγχάνοντας ένα προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιότητας, η τιµή του οποίου στη λιανική φτάνει τα 14 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για µία καλλιέργεια που εντοπίζεται στη Λάιστα Ζαγορίου σε υψόµετρο 1.300 µέτρων.

«Οι µεγαλύτερες ποσότητες των οσπρίων που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά εισάγονται, διότι τα ντόπια προϊόντα στοιχίζουν ακριβά. Ειδικά τα δικά µας που φύονται σε µεγάλο υψόµετρο, µε υψηλή δυσκολία καλλιέργειας και συγκοµιδής, η τιµή αυξάνεται ακόµα περισσότερο. Είναι µάλιστα ιδιαίτερα δύσκολο να βρούµε εργάτες γης, που να είναι προσγειωµένοι στις απαιτήσεις τους. Ταυτόχρονα οι καιρικές συνθήκες είναι συχνά, εξαιρετικά δυσχερείς στην περιοχή µας, ενώ δεν υφίστανται ενιαίες εκτάσεις γης για να φυτέψουµε τα φασόλια µας».

Όπως λέει ο ∆. Τζίµας, η ενασχόληση µε τη γη αποτελεί το µεράκι που µετουσιώνεται σε παραγωγική διαδικασία. «Χαρακτηριστικό γνώρισµα που παρουσιάζει το δικό µας φασόλι είναι ότι έχει πολύ λεπτή φλούδα. ∆ιατηρούµε περίπου 10 στρέµµατα γης, τα οποία καλλιεργούµε. Όλα γίνονται µε το χέρι, γεγονός που εκτός των άλλων έρχεται να δικαιολογήσει την υψηλή τιµή του προϊόντος». Το σύνολο της καλλιέργειας είναι βιολογικά πιστοποιηµένο από τη Bio Hellas. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την παραγωγή των γιγάντων Λάιστας, λόγω του καύσωνα που κατέστρεψε την ανθοφορία, ενώ και τον Σεπτέµβριο τα άνθη δεν πρόλαβαν να αποξηρανθούν, διότι έκανε την άφιξή του ο χειµώνας στην ευρύτερη περιοχή.

«Ασχοληθήκαµε µε το όσπριο γιατί αποτελεί ένα προϊόν µε παράδοση στα µέρη µας κι έχει µία αξία, προσφέροντας ένα καλό περιθώριο κέρδους. Ωστόσο προϋπόθεση για κέρδος, είναι να έχουµε πλήρη παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 5 χρόνια που ασχολούµαστε µε τα φασόλια γίγαντες, µόνο η µία χρονιά ήταν ικανοποιητική. Οι υπόλοιπες ήταν ζοφερές µε όλη τη σηµασία της λέξης», εξηγεί ο ίδιος.

Κλειδί απόσβεσης της επένδυσης, µεταποίηση και καινοτόµα προϊόντα όπως οι γίγαντες µε επικάλυψη σοκολάτας

Στο ερώτηµα γιατί η οικογένεια διάλεξε να καλλιεργήσει ένα προϊόν µε δεδοµένες τις δυσχέρειες στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας ο ∆ηµήτρης Τζίµας απαντά σχεδόν αφοπλιστικά: «γιατί έχουµε τρέλα» και προσθέτει ότι «προσπαθούµε να µεταποιούµε τους γίγαντες, φτιάχνοντας και νέα προϊόντα για να χρηµατοδοτούν την αρχική επένδυση. ∆ηµιουργήσαµε φασόλι γίγαντα µε σιρόπι και επικάλυψη σοκολάτας υγείας ή γάλακτος, δοκιµάζοντας τις δυνάµεις και τη ζήτηση που µπορεί να φέρει».

Η στρεµµατική απόδοση για συµβατικά φασόλια γίγαντες µπορεί να ανέλθει σε περίπου 250 κιλά το στρέµµα. Στην προκειµένη περίπτωση, όπου το σύνολο της καλλιέργειας είναι βιολογική, η µέση στρεµµατική απόδοση φτάνει περίπου τα 100 κιλά ανά στρέµµα, ενώ σε εντατικές καλλιέργειες στις Πρέσπες µε µηχανική συγκοµιδή, µπορεί να ανέλθει στα 200 κιλά.

agronews

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!