Στην κατάργηση του τέλους των 50 λεπτών που είχε επιβληθεί για την αντιμετώπιση των δαπανών συλλογής και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και εισπράττονταν από τέλη λογαριασμούς ύδρευσης των υπόχρεων προχώρησε ο Δήμος Πάργας από 1ης Ιανουαρίου του 2018.Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αφενός στο Δήμο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα καταφύγιο αδέσποτων και αφετέρου πολλοί…
δημότες διαμαρτύρονται χαρακτηρίζοντας το τέλος παράνομο και αυθαίρετο.Σήμερα στην Πάργα λειτουργεί χώρος πρόχειρος χώρος υποδοχής αδέσποτων ζώων συντροφιά και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότησή του. Οι παρεχόμενες σήμερα υπηρεσίες προς τα αδέσποτα είναι η περισυλλογή, ο εμβολιασμός, το τσιπάρισμα, η στείρωση και βεβαίως η τροφή. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παρέχονται από ιδιώτη κτηνίατρο, ενώ το κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ετησίως και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση το θέμα θα επανεξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας όταν αδειοδοτηθεί ο χώρος υποδοχής.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!