Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Με κατατακτήριες εξετάσεις θα καλυφθούν στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας -σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου παιδείας για την λειτουργία των Μουσικών Σχολείων- οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει στις Β’ και Γ’ τάξεις του Γυμνασίου καθώς και στις Α’,Β’,Γ’ τάξεις του Λυκείου.
Οι κενές θέσεις , που έχουν προκύψει είναι οι εξής:…
Β΄ Γυμνασίου – 1 (μία)
Γ΄ Γυμνασίου – 6 (έξι)
Α΄ Λυκείου – 6 (έξι)
Β΄ Λυκείου – 3 (τρείς)
Γ΄ Λυκείου – 2 (δύο)
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 Σεπτεμβρίου.


Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες μαθητών γυμνασίων και λυκείων μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας (τηλ. 2682029686 , fax 2682060970) έως 21 – 09 – 2020.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!