Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και τον Δήμο Αρταίων διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα», το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία, αποτελούν λόγο ύπαρξης και ανάπτυξης επιστημονικού διαλόγου, έγκυρου και αξιόπιστου, για τα επίκαιρα ζητήματα του σύγχρονου γίγνεσθαι, όπως είναι η Καινοτομία, η Εκπαίδευση, η διά Βίου Μάθηση, ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Διοίκηση και η Ηγεσία, η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και η Πράσινη Μετάβαση, η Κοινωνία και η Πολιτική, ο Διεθνισμός, οι Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις.

Για τον λόγο αυτό, η  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) Άρτας έθεσε τις βάσεις για την έναρξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Άρτας, με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ Ερευνητών, Πανεπιστημιακών Δασκάλων, Εκπαιδευτικών, Αυτοδιοικητικών στελεχών, εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης, Επιχειρηματιών, αλλά και Σπουδαστών, έχοντας ως αφετηρία τη Γνώση και τις ανάγκες της πλουραλιστικής μας κοινωνίας για την προετοιμασία του/της ενεργού πολίτη/δας του μέλλοντος, όπου η Εκπαίδευση και η Παιδεία  κατέχουν πρωταρχικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι βασικοί στόχοι που αποτελούν έναυσμα για την οργάνωση του συνεδρίου εστιάζουν αφενός στον εποικοδομητικό διάλογο των μελών μιας σύγχρονης κοινωνίας αφετέρου στη δημοσιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών θέσεων, στην παρουσίαση και την ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στο πλαίσιο της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του/της εκπαιδευτικού και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης καθώς και στην καταγραφή και την επανεκτίμηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, της καινοτομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 στο Πνευματικό Κέντρο «Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης,  στην Άρτα.

Στο συνέδριο έχουν εγγραφεί 687 Σύνεδροι, θα παρουσιαστούν ερευνητικές προσπάθειες, εντός και εκτός χώρας, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι ομιλητές, που θα μας μεταφέρουν πολύτιμη γνώση και εμπειρία για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και αυτοδιοικητικού περιβάλλοντος στην ελληνική πραγματικότητα, με απώτερο σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα για ανταγωνιστικές τοπικές κοινωνίες εναρμονισμένες με το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει συνολικά 128 προφορικές εισηγήσεις διά ζώσης, 135 εισηγήσεις εξ αποστάσεως και 60 αναρτημένες ανακοινώσεις, κατανεμημένες σε 11 θεματικές ενότητες και 12 Ειδικές Συνεδρίες.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο δεν ενέχει κόστος.

Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η  αγγλική.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές καθώς και όλους τους Συνέδρους για τη συμμετοχή τους.

Εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους τους Χορηγούς του Συνεδρίου και στην τοπική κοινωνία καθώς και στους Εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και που συνετέλεσαν σημαντικά στην υλοποίησή του.

Ελπίζουμε ότι το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τον τίτλο «Καινοτομία, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα» να είναι ένα γόνιμο και εποικοδομητικό Συνέδριο και σας καλωσορίζουμε στην Άρτα και στο Πνευματικό Κέντρο «Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου: https://dipeartas.weebly.com/   ή να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2681027550 (εσωτ. 3).

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!