Αποτέλεσε ιστορικό, διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου…

Η ακρόπολη στην οποία είναι χτισμένο το Κάστρο Ρωγών ή Κάστρο Βουχετίου βρίσκεται σε χαμηλό λόφο μεταξύ Νέας Κερασούντας και Πέτρας, του νομού Πρεβέζης. Στη νότια και δυτική πλευρά του ρέει ο ποταμός Λούρος. Το Βουχέτιο ιδρύθηκε από το Βούχετο, γιο του Εχέτου, που ήταν μυθικός βασιλιάς από την Ήπειρο και ήταν το επίνειο στον Αμβρακικό του αποικιακού κράτους των Ηλείων, με πρωτεύουσα την Πανδοσία στην πεδιάδα του Αχέροντα…
Οι πρώτες οχυρώσεις της ακρόπολης έγιναν τον 5ο π.Χ. αιώνα, ενώ η ακμή του χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ. πριν την καταστροφή του από τους Ρωμαίους. Ο οικισμός πήρε το όνομα Ρωγοί ή Αρωγοί, επειδή κατά το Μεσαίωνα έδινε καταφύγιο και βοήθεια (αρωγή) στους πληθυσμούς των παραλίων κατά τη διάρκεια εχθρικών επιδρομών, κυρίως από Σλάβους και Βουλγάρους. Κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου (13ος-14ος  αιώνας μ.Χ.) το σύνολο της αρχαίας οχύρωσης επισκευάστηκε και κατασκευάστηκε Βυζαντινή Ακρόπολη με πυλίδες και ισχυρούς πύργους, τμήματα της οποίας σώζονται σε εντυπωσιακό ύψος. Στα αξιοσημείωτα ότι το Κάστρο των Ρωγών αποτέλεσε ιστορικό, διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Το 1449 το Κάστρο καταλείφθηκε από τους Τούρκους. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το καθολικό της Κοίμησης της Θεοτόκου της Μονής Ρωγών, το οποίο χτίστηκε στα ερείπια παλαιότερου ναού και σύμφωνα με τη σωζόμενη κτητορική επιγραφή, ανοικοδομήθηκε και τοιχογραφήθηκε το 17ο αιώνα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!