Κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Ιωαννιτών για την κάλυψη της θέσης του Τεχνικού Ασφαλείας συνάδελφος μηχανικός που υπηρετεί στο Δήμο Ιωαννιτών ανταποκρίθηκε θετικά στις 16/11/2021. Έχοντας την πεποίθηση ότι θα προχωρούσε ομαλά η αντικατάσταση του ήδη υπηρετούντος και προς συνταξιοδότηση συναδέλφου με το νέο συνάδελφο που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας και χωρίς οποιασδήποτε άλλης ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε τυχαία την Τετάρτη 4/5/2022 ότι ο Δήμαρχος Ιωαννιτών είχε αποφασίσει  να αναθέσει την υπηρεσία αυτή σε εξωτερικό συνεργάτη (υπ’αριθμ. 36710/08.04.2022 απόφαση του Δημάρχου).

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Δημάρχου ακολούθησαν αντίστοιχα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.

Στην εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού δεν γίνεται αναφορά ότι υπάρχει διαθέσιμος συνάδελφος και δεν περιγράφεται η ανάγκη για το Δήμο να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη για Τεχνικό Ασφαλείας.

Ο ορισμός Τεχνικού Ασφάλειας είναι υποχρέωση του εργοδότη που απορρέει από τον Νόμο. Νόμος, που ψηφίστηκε μέσα από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, δεν είναι χάρισμα της Δημοτικής Αρχής.

Θεωρούμε το λιγότερο απαράδεκτο για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μηχανικοί στο Δήμο, ο Δήμαρχος να “τρέχει” να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη!!! δαπανώντας 30.000€. Φαίνεται ότι έχει πάρει το δρόμο της “πανδημίας” η πολιτική ιδιωτικοποίησης του Δημάρχου, απαξιώνοντας και σε αυτό τον τομέα τους υπαλλήλους στο Δήμο Ιωαννιτών.

Καλούμε τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, να πάρει πίσω την απόφασή του και να ορίσει τον συνάδελφο στη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας, όπως ορίζει ο Νόμος και όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει σοβαρό έργο να επιτελέσει. Πρέπει να είναι στους χώρους εργασίας, να επιτηρεί τους χώρους, να ελέγχει εάν παίρνονται και τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας από τον Δήμο. Μέτρα που συνήθως υποβαθμίζονται με αποτέλεσμα να έχουμε συχνά εργατικά ατυχήματα.

 Η Αποκεντρωμένη διοίκηση Πιστεύουμε δεν θα  ¨¨ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΙ¨¨ και δεν θα εγκρίνει  την παράβαση αυτή και θα απορρίψει την απόφαση.

Για την ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Μεντής Χρήστος, Γαλατάς Ζώης, Μπενέκου Ρένα

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!