Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει ότι προβαίνει στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων- οχημάτων- υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για το έτος 2024, σύμφωνα με τους όρους πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (php.gov.gr) στην κατηγορία «Ανακοινώσεις».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.stoli@php.gov.gr από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 14.00. Επίσης είναι δυνατή η υποβολή τους μέσω ταχυδρομείου, με ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2023, (που θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα), διεύθυνση αποστολής: Δ/νση Πολιτικής Προστασίας-Π.Ε. Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 ΤΚ 452 21– Ιωάννινα ή και αυτοπροσώπως στην ως άνω Διεύθυνση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!