Κατά την υπ’αριθ. 67/01.12.2023 έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Συνεδρίαση της 04.12.2023 της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δ.ΣΙ. αποφασίστηκε:
Α.- η συνέχιση της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ των δικηγόρων-μελών
του Δ.Σ.Ι. έως και την 11η Δεκεμβρίου 2023.
Πλαίσιο χορήγησης αδειών:
-υποθέσεις (αστικές, ποινικές και διοικητικές), όπου υφίσταται ζήτημα
παραγραφής- αποσβεστικής προθεσμίας.
-δεκαοκτάμηνα κρατουμένων.
-συνοδείες κρατουμένων.
-δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Επιτροπή αδειών:
Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Κ. Μητρογιάννη, Μ. Νάκα και Α.Ζώλα.

Β.- Η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ.Ι. στην κοινή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00, στην
κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων.
Γ.- Κατά την ημέρα ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου

– «κλείσιμο» των δικηγορικών γραφείων των μελών του Δ.Σ.Ι. και των
γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
-αποχή όλων των εμμίσθων-μελών του Δ.Σ.Ι. από την άσκηση των
καθηκόντων τους.
-συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας των μελών του Δ.Σ.Ι. έξω από το
δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων.

Ιωάννινα 4 Δεκεμβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστίνα Τσέτσου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Αντωνίου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!