Οκτώ στους  δέκα εργοδότες στην Ελλάδα – ποσοστό 7% υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο – αναφέρει δυσκολία στην εύρεση των εξειδικευμένων ταλέντων, καταγράφοντας υψηλό ρεκόρ 11ετίας, αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

«Η διόγκωση του φαινομένου της απόκλισης των προσόντων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και στοίχημα, το οποίο πρέπει να κερδηθεί. Αποτελεσματικές δράσεις μεγάλης κλίμακας και νέα καινοτόμα εργαλεία πρέπει να επιστρατευτούν, προκειμένου να συμβάλουμε πιο δυναμικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης», όπως επισημαίνεται.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΕΕ προχωρά στην καταγραφή των αναγκών σε εργαζομένους και ειδικότητες με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων από όλη την χώρα. Επιπλέον, απαιτείται και η συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, ώστε οι εξελίξεις στο εργασιακό τοπίο να συνδυαστούν με τη βέλτιστη εναρμόνιση των δράσεων στον τομέα της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Στόχο αποτελεί η μείωση των ποσοστών ανεργίας, η εύρεση σταθερών και ποιοτικών και εξασφάλιση για τις ελληνικές επιχειρήσεις κατάλληλου εργατικού δυναμικού.

«Οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό από τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, του τουρισμού, της μεταποίησης και του εμπορίου είναι ορατές σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής κοινότητας. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται εξειδικευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα Επιμελητήρια εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της καταγραφής των πραγματικών αναγκών της οικονομίας. Σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και τα υπουργεία Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών αναζητούμε το κατάλληλο προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά των επιχειρήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ.  Ιωάννης Μασούτης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!