Στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της διευρυμένης συνεδρίασης
της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος το
Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 στο Ωδείο Ρεθύμνης (Εμμ. Βερνάδου 1, Παλαιά Πόλη
Ρεθύμνου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και συζήτηση αναφορικά με σειρά
θεμάτων, τα οποία απασχολούν τους επιχειρηματίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε
τοπικό επίπεδο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση
απονομής των επιχειρηματικών βραβείων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης καθώς και
αδελφοποίησης με το Επιμελητήριο Βοιωτίας.
Ακολούθως παρατίθεται το πρόγραμμα:
Ρέθυμνο Σάββατο 9 Μαρτίου 2024
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ της ΚΕΕΕ
09.30–10.00: Προσέλευση
10.00–10.10: Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός προέδρου Επιμελητηρίου Ρεθύμνης,
κ. Γεωργίου Γιακουμάκη
10.10-10.25: Χαιρετισμοί εκπροσώπων κυβέρνησης
10.25-10.40: Εισήγηση A’ αντιπροέδρου Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ.
Εμμανουήλ Ψαρουδάκη, με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός: Η
Ρεθυμνιώτικη επιχειρηματικότητα ως παράγοντας Περιφερειακής ανάπτυξης»
10.40-10.55: Εισήγηση πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.κ.
Ιωάννη Μασούτη, με θέμα: «Η δυναμική των Κρητικών επιχειρήσεων και η
ελληνική οικονομία: η επόμενη μέρα»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
10.55-11.20: Τοποθετήσεις μελών Επιμελητηρίου Ρεθύμνης:
– «Τουρισμός, οι στοχεύσεις  του Ρεθύμνου», κ. Μιχαήλ Χριστοφοράκης μέλος Δ.Σ.
Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
– «Το εμπορικό λιμάνι Ρεθύμνου, δυνατότητες – προοπτικές – προβλήματα», κ.
Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, υπεύθυνος ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
– «Το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου ως παράγοντας ανάπτυξης της Μεταποίησης του Ρεθύμνου»,
κ. Δημήτριος Προβιάς, Β’ αντιπρόεδρος  Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
– «Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ  και η επιχειρησιακή λειτουργία των
επιμελητηρίων», κ. Θωμάς Γκίκας, στέλεχος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
– «Ημέρα της γυναίκας: ο ρόλος της στη νέα ψηφιακή εποχή», κα. Αναστασία
Μανώλα, μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
11.20-11.40: Τοποθετήσεις Μελών Διοίκησης ΚΕΕΕ
11.40-12.10: Τοποθετήσεις υπουργών, περιφερειάρχη και προέδρου ΠΕΔ
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης :
«Νησιώτικη επιχειρηματικότητα και ορθή εφαρμογή του Μέτρου του Μεταφορικού
Ισοδύναμου»
12.10-12.40: Τοποθετήσεις εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων, δημάρχων,
προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, εκπροσώπων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων
12.40-13.00: Συζήτηση – Κλείσιμο
13.00–13.30: Κοινή συνέντευξη τύπου προέδρων Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, κ. Ιωάννη Μασούτη, και Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κ. Γεωργίου
Γιακουμάκη
20.30: Παράθεση δείπνου στους επίσημους – Εκδήλωση απονομής
Επιχειρηματικών Βραβείων – Τελετή αδελφοποίησης Επιμελητηρίων Βοιωτίας
και Ρεθύμνης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!