Διανύουμε τον τρίτο μήνα από την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία και παραμένει το πρόβλημα στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σχετικά με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο στην Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.
Η αναστολή λειτουργίας τμημάτων ολοήμερων σχολείων, ώστε να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί σε τμήματα πρωινού προγράμματος.
Η μη λειτουργία τμημάτων ένταξης
H μη πρόσληψη εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης για μαθητές που χρήζουν υποστήριξης, σύμφωνα με τις διαγνώσεις των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών.
αποτελούν συνθήκες που καταστρατηγούν κάθε είδους ορθής παιδαγωγικής προσέγγισης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω αποδεκτές.
Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕΝΙ είχε εκφράσει έγκαιρα, με το ξεκίνημα κιόλας της σχολικής χρονιάς ,την ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Για ακόμη μια φορά είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε την επιτακτική ανάγκη άμεσης πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων προσλήψεων εκπαιδευτικών (όλων των ειδικοτήτων ΠΕ που υπηρετούν στην Α/θμια Εκπαίδευση) ώστε τα σχολεία να λειτουργούν απρόσκοπτα διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ισότιμες συνθήκες εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές .
Το Δ.Σ. Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων(ΣΕΠΕΝΙ) καλεί τα μέλη του σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 15Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13,30 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου ζητώντας την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!