Η ευθύνη της κυβέρνησης για την περιβαλλοντική καταστροφή στο Λούρο, δεν μπορεί να μειωθεί επειδή τα κλιμάκια του ΟΦΥΠΕΚΑ επισκέφτηκαν την περιοχή και διαπίστωσαν το αυταπόδεικτο : ότι πράγματι η καταστροφή οφείλεται στα έργα της Περιφέρειας. 

Τα έργα καθαρισμού ή διαπλάτυνσης της κοίτης οφείλουν να γίνονται με μελέτες, αδειοδοτήσεις και γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών τριών (3) διαφορετικών Υπουργείων (Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος). Ωστόσο καμία υπηρεσία δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ να ελέγξει αν υπάρχει έστω και μια αδειοδότηση όχι μόνο για το Λούρο αλλά για οποιοδήποτε συναφές έργο γίνεται σε οποιοδήποτε ρέμα ή ποτάμι της Ηπείρου. 

Πριν τα χιλιάδες ψόφια ψάρια του Λούρου υπήρχαν τα γεφύρια που έπεφταν (Αρτοπούλα, Γότιστα κλπ) εξαιτίας των ανεξέλεγκτων αμμοληψιών στο όνομα πάντα του καθαρισμού των ποταμών, και πάλι καμία υπηρεσία δεν έκανε έλεγχο.  

Επειδή οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης και στο παρελθόν με αφορμή την κατάρρευση των γεφυρών, ζήτησαν τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις τέτοιων έργων τα οποία ουδέποτε κατέθεσε η Περιφερειακή Αρχή, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ν. Παπανστάσης, Ν. Καραθανασόπουλος, Χρ.Κατσώτης κατέθεσαν στη Βουλή, αίτηση για κατάθεση κάθε μελέτης και σχετικής αδειοδότησης και γνωμοδότησης για τα κάτωθι έργα της Περιφέρειας Ηπείρου : 

«Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από την γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00€ (με ΦΠΑ)

«Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του ∆. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α

«Προστασία πρανών ποταμού Λούρου στη θέση «Μπέλκος» (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α.,

«Εργασίες καθαρισμού, διευθέτησης και προστασίας πρανών Λούρου ποταμού στη θέση ‘’Γωνιά’’ (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α

 

ΥΓ. Μένει να δούμε ποιος ελεγκτικός μηχανισμός θα εξετάσει το γεγονός ότι ο ίδιος εργολάβος έχει αναλάβει 4 έργα με απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό συνεχόμενων τμημάτων της κοίτης του Λούρου, και ισάριθμα ακόμα για την στήριξη της κοίτης ομοίως με απευθείας ανάθεση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!