Ολοκληρώνοντας τη δράση «Τα δέντρα της πόλης μας» τα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δίνουν στη δημοσιότητα την Έκθεση αποτελεσμάτων της, στην οποία, εκτός από την αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 312 δρόμους της πόλης μας, προτείνεται και δέσμη δέκα προτάσεων ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης τους.

Η δράση του Συλλόγου κατέδειξε την ανάγκη για σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης του αστικού πρασίνου στα Γιάννενα καθώς σύμφωνα με την έρευνα:

  • 60,6% των δρόμων δεν έχει κανένα δέντρο (189 δρόμοι συνολικού μήκους 37,9 χλμ)
  • 12,8% των δρόμων έχει από 1 έως 5 δέντρα (40 δρόμοι συνολικού μήκους 10,5 χλμ με συνολικά 126 δέντρα)
  • 26,6% των δρόμων έχει περισσότερα από 5 δέντρα (83 δρόμοι συνολικού μήκους 37,8 χλμ με συνολικά 2.825 δέντρα)

 

Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΑ EINAI πιο ΠΡΑΣΙΝΑ;"

 

Οι προτάσεις του Συλλόγου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση «Χάρτη Δέσμευσης για το αστικό πράσινο στον Δήμο Ιωαννιτών», τη δημιουργία παρατηρητηρίου αστικού πρασίνου, την εκπόνηση 10ετούς σχεδίου δεντροφυτεύσεων και προγράμματος  ανάπτυξης και διαχείρισης αστικού πρασίνου καθώς και ετήσια κατανομή και δέσμευση πόρων.


Αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δράσης και τις προτάσεις στον ιστότοπο του Συλλόγου ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ https://www.koinaioanninon.gr/.

 

Αλλαγή στο ΔΣ των “Κοινών” – Στη θέση της Α. Δρίμτζια ο Α. Τζελέτας

Την παραίτησή της υπέβαλε η Αγνή Δρίμτζια από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11/04/2024 λόγω ασυμβίβαστου με τη θέση του μέλους και αντιπροέδρου στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων, που ανέλαβε πρόσφατα.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, τη θέση της στο ΔΣ πήρε, ως πρώτος σε ψήφος από τα αναπληρωματικά μέλη, ο κ. Αποστόλης Τζελέτας που εκλέχθηκε ομόφωνα και στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!