Επερώτηση προς τον κο Περιφερειάρχη για τη χαρτογράφηση του δημογραφικού ζητήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου και τις προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπισή του κατέθεση η περιφερειακή παράταξη “Κοινό των Ηπιερωτών”

 

Ειδικότερα αναφέρει: Κύριε Περιφερειάρχη, στη χώρα μας, όπως και σε πολλά άλλα κράτη της ΕΕ, λόγω του χαμηλού ρυθμού γεννήσεων αλλά και της μετανάστευσης των ανθρώπων στις νέες ηλικίες, διαμορφώνονται δυσμενείς προοπτικές για τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού. Πέρα από τους αριθμούς μεγάλη σημασία έχει και η ηλικιακή διάρθρωση, με τη σημαντική μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, γεγονός που ήδη αντιμετωπίζεται από τις αρχές με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με το πρόγραμμα Talent Booster Mechanism) χαρτογράφησε τις Περιφέρειες της Ευρώπης που βρίσκονται σε κίνδυνο ταχείας συρρίκνωσης εργατικού δυναμικού, με χαμηλά ποσοστά πληθυσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και φυγής των νέων (ειδικευμένου και ανειδίκευτου δυναμικού) και τις κατέταξε σε δύο κατηγορίες: τις κόκκινες περιοχές που αντιμετωπίζουν ήδη έντονα το πρόβλημα (Πελοπόννησος και Ιόνια Νησιά) και τις κίτρινες περιοχές που εκτιμάται ότι σύντομα θα περιέλθουν στην ίδια κατάσταση (Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της πρόσφατης πρόσκλησής της, ενέκρινε τις αιτήσεις των Περιφερειών Πελοποννήσου και Θεσσαλίας σε προγράμματα άμεσης τεχνικής υποστήριξης για την ανάλυση των στοιχείων, προτεινόμενων λύσεων και ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση του σχετικού ζητήματος.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ζήτησε προ διμήνου μέσω της ΕΝΠΕ τις απόψεις των Περιφερειών της χώρας για την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για το δημογραφικό ζήτημα, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους άξονες της διαβούλευσης, ως ένα ζήτημα πολυδιάστατο. Ως προς τους κοινωνικούς άξονες, στην έκθεση του έτους 2022 του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καταγράφονται για την Περιφέρεια Ηπείρου μέτρα για τη στήριξη της Οικογένειας και των Ευπαθών Ομάδων. Ως προς τους άξονες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής, θα πρέπει να υφίσταται και να υλοποιείται ένα σύνολο δραστικών μέτρων, με απώτερο σκοπό τη διάχυση της αύξησης του εισοδήματος στο κοινωνικό σύνολο με σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία.

 

Ερωτάται, επομένως,  η Περιφερειακή Αρχή:

  1. Ποιες είναι οι προτεινόμενες προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου που υποβλήθηκαν στην ΕΝΠΕ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό ζήτημα και ιδιαίτερα ως προς τους άξονες της «Ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού» και της «Προώθησης της Ανάπτυξης», με έμφαση στην απασχόληση των νέων ανθρώπων.
  2. Ποιες είναι οι περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένο δημογραφικό κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ηπείρου (αγροτική, ορεινή, ακριτική περιοχή) και αφετέρου τη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.
  3. Αν η Περιφέρεια Ηπείρου έχει υποβάλει αίτηση για λήψη τεχνικής βοήθειας στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Talent Booster Mechanism – Pillar2” το οποίο αφορά τις Περιφέρειες της Ευρώπης που βρίσκονται σε κίνδυνο μετανάστευσης στις ηλικίες 15-39.

 

Ιωάννινα, 15/5/2024

Με εκτίμηση,

Ο επικεφαλής και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών»:

Στέφος Ιωάννης, Αγγέλη Παναγιώτα, Δημητριάδης Σάββας, Κορωναίος Θεόδωρος, Τσίρκας Μάριος

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!