Επιστολή – δήλωση για την μη έγκαιρη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την θεματολογία της Η.Δ. εξέδωσε η Περιφερειακή Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» δια του Γιώργου Ζάψα, επικεφαλής της προς την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, Σταυρούλα Μπραΐμη-Μπότση.

Αναλυτικά

Κυρία Πρόεδρε:
Δια της παρούσης δηλώνουμε την απογοήτευσή μας για την χρονική καθυστέρηση σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου και επιπρόσθετα για την κατάρτιση και το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης, της αυριανής συνεδρίασης του Οργάνου. Και τούτο επειδή:

1ο. Παρήλθαν τρεις ολόκληροι μήνες από την τελευταία ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 3/8/2023.

2ο. Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν ενδιάμεσα δυο συνεδριάσεις του Οργάνου ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (28/8 &7/9/2023) δεν δικαιολογεί την μεγάλη καθυστέρηση, ούτε αθωώνει το Προεδρείο και την περιφερειακή Αρχή, συνυπολογιζομένων και των διπλών αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου.

3ο. Ακόμα και αν υπερβούμε την χρονική καθυστέρηση δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτή καθαυτή η θεματολογία της Η.Δ., με τις επτά ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, την συζήτηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024 και την εισαγωγή άλλων εξ (6) σημαντικών θεμάτων. Εάν δε προστεθεί και η επιβεβλημένη ενημέρωση Περιφερειάρχη προς το σώμα θα βραδιάσουμε!

4ο. Απορίας άξιο είναι και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να παρακολουθήσατε την επικαιρότητα των ημερών, του 3μήνου Αυγούστου – Νοεμβρίου, που γέννησε πολιτικά γεγονότα, τα οποία έτυχαν ευρείας δημοσιότητας, όπως:
Η Έλευση του Πρωθυπουργού στην Ήπειρο (πώληση ΟΛΗΓ, ανακοινώσεις έργων, κ.ο.κ.).
Η Ηλεκτρονική διαβούλευση της ΣΜΠΕ για την 2η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Π.Η.
Η Επιβολή προστίμων από λαθεμένους χειρισμούς της περιφερειακής αρχής.
Η Επιβεβαίωση περαιτέρω δικαστικής έγκλισης μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η., από τον Πρόεδρο Εφετών, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου για παράβαση καθήκοντος.

Η Απαγόρευση κίνησης φορτηγών οχημάτων 3,5 τόνων στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Αθηνών/ τμήμα Ιωαννίνων – Άρτας!
Εν αναμονή των εξηγήσεων του προεδρείου και των διαδικασιών που θα μετέλθετε ώστε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να ασκήσουν με άνεση το δημοκρατικό τους δικαίωμα, σας καλούμε να διαβουλευτείτε με τις περιφερειακές παρατάξεις για την διεξοδική διεκπεραίωση των θεμάτων της Η.Δ.

Τέλος, επιμένουμε στην κριτική μας ότι οι επτά (7) Επερωτήσεις είναι πολλές για μια συνεδρίαση φορτωμένη με τα σημαντικά θέματα που αυτή περιλαμβάνει, αντιπαρερχόμενοι υποθέσεις εργασίας ότι σκοπίμως εγγράφηκαν για να υποβιβαστεί η θεματολογία τους από την περιφερειακή αρχή.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!