Ο Ναός είναι αφιερωμένος στο Γενέσιον της Θεοτόκου, αποτελεί σπουδαίο ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο της Ηπείρου…
Ο Ναός Γενεσίου Θεοτόκου, ή Κόκκινη Εκκλησία, βρίσκεται κοντά στο Βουλγαρέλι  και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό Παλαιοχώρι, στις πλαγιές των Τζουμέρκων. Κτίστηκε το 1293-1294 επί ηγεμονίας Δεσπότη Ηπείρου Νικηφόρου Α΄ Κομνηνού Δούκα και της συζύγου του Άννας Παλαιολογίνας…
Τοιχογραφήθηκε το 1295-1296, σύμφωνα με την επιγραφή που φέρει. Οφείλει την ονομασία του στην πληθώρα των πλίνθων που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του. Ο ναός ακολουθεί τον τύπο του δίστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, του οποίου ωστόσο σώζεται μόνον η τετράγωνη βάση και φέρει δικλινή στέγη, ενώ οι κεραίες του σταυρού καταλήγουν σε ελλειψοειδή αετώματα τα οποία εξέχουν πάνω από τα επίπεδα της στέγης. Εσωτερικά ο ναός έφερε αρχικά γύψινο ανάγλυφο τέμπλο. Ο ναός ήταν τοιχογραφημένος, ωστόσο οι τοιχογραφίες σώζονται αποσπασματικά.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!