«Μολονότι η νομοθετική διαδικασία για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, υπό το πρίσμα του μερικού συμβιβασμού μεταξύ των συννομοθετών, τα ελληνικά τμήματα που βρίσκονται στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφοράς (ΔΕΔ-Μ) θα είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη».

Αυτή την απάντηση έδωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις σε σχετική ερώτηση για τον αυτοκινητόδρομοΑδριατικής-Ιονίου (AAI) της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ., κ. Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, μέλους της Επιτροπής για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για θέματα οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Μολονότι η νομοθετική διαδικασία για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, υπό το πρίσμα του μερικού συμβιβασμού μεταξύ των συννομοθετών, τα ελληνικά τμήματα που βρίσκονται στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφοράς (ΔΕΔ-Μ) θα είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη». Αυτή την απάντηση έδωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις σε σχετική ερώτηση για τον αυτοκινητόδρομοΑδριατικής-Ιονίου (AAI) της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ., κ. Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, μέλους της Επιτροπής για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για θέματα οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι μεγάλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου, που εκτείνεται από τη Rijeka της Κροατίας έως την Πάτρα, αποτελούν μέρος του κεντρικού δικτύου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του βαλκανικού αυτού άξονα η Κομισιόν ενημερώνει ότι παρόλο που μελέτες σχετικά με διάφορα τμήματα στα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο παρόν στάδιο δεν προβλέπεται ακριβής ημερομηνία για την ολοκλήρωση του εν λόγω άξονα. Ωστόσο, τονίζει ότι για τμήματα που χρειάζονται αναβάθμιση λόγω των πραγματικών προβλέψεων κυκλοφορίας και βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. το τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως το 2030 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Τέλος, όσον αφορά την πιθανή χρηματοδότηση οδικών υποδομών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο μέτρα που συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (ΜΠΣΒ) κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση. Παράλληλα, συμπληρώνει ότι κάθε έργο οδοποιίας θα απαιτεί αξιολόγηση ΜΠΣΒ, δίνοντας προτεραιότητα σε οδικές υποδομές που καθιστούν δυνατές τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανταποκρίνονται σε ζητήματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, συμφόρησης και ψηφιοποίησης.Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι μεγάλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου, που εκτείνεται από τη Rijeka της Κροατίας έως την Πάτρα, αποτελούν μέρος του κεντρικού δικτύου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του βαλκανικού αυτού άξονα η Κομισιόν ενημερώνει ότι παρόλο που μελέτες σχετικά με διάφορα τμήματα στα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο παρόν στάδιο δεν προβλέπεται ακριβής ημερομηνία για την ολοκλήρωση του εν λόγω άξονα. Ωστόσο, τονίζει ότι για τμήματα που χρειάζονται αναβάθμιση λόγω των πραγματικών προβλέψεων κυκλοφορίας και βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. το τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως το 2030 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Τέλος, όσον αφορά την πιθανή χρηματοδότηση οδικών υποδομών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο μέτρα που συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (ΜΠΣΒ) κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση. Παράλληλα, συμπληρώνει ότι κάθε έργο οδοποιίας θα απαιτεί αξιολόγηση ΜΠΣΒ, δίνοντας προτεραιότητα σε οδικές υποδομές που καθιστούν δυνατές τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανταποκρίνονται σε ζητήματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, συμφόρησης και ψηφιοποίησης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!