Στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμού του κτιρίου των ιαματικών λουτρών Αμαράντου,  προέβη  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο, με προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» και θα το υλοποιήσει η Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.  

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!