Ψήφισμα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την κατάργηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αναλυτικά:

“Όταν το 2017 η Πολιτεία ίδρυε Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εκπλήρωνε – με σημαντική καθυστέρηση – μια συμβατική της υποχρέωση ενώνοντας ακαδημαϊκά και διοικητικά τρία Τμήματα Μηχανικών που ήδη λειτουργούσαν. Θεωρούμε όμως, ότι εκπλήρωνε κυρίως μια ιστορική της υποχρέωση απέναντι στην Ήπειρο, γενικότερα, και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ειδικότερα.

Με ένα τμήμα να λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια κι ένα άλλο πάνω από 24, κατά τεκμήριο καταξιωμένα και με υψηλό κύρος εντός και εκτός Ελλάδας, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κάθε άλλο παρά «νέα» μπορεί να χαρακτηριστεί. Αντίθετα, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η Σχολή γνώριζε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της και διέθετε την ωριμότητα και την προνοητικότητα να σχεδιάσει στρατηγικά το μέλλον της, συμβάλλοντας καθοριστικά (όπως λόγω αντικειμένου κάνει μέχρι τώρα) στην ανάπτυξη ολόκληρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η διεύρυνση και ενίσχυση μίας Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση κάθε σύγχρονης περιφερειακής και εθνικής στρατηγικής με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ), που με μεγάλο αγώνα ιδρύθηκε με τον Ν.4559/2018, δεν προέκυψε από κάποιο προϋπάρχον τμήμα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο τμήμα, το οποίο σχεδιάστηκε εξ αρχής και με βάση τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής. Η επιστήμη των Μηχανολόγων Μηχανικών συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τα αντικείμενα των υπολοίπων τμημάτων, λειτουργεί ως καταλύτης διεπιστημονικότητας και ολοκληρώνει τη φυσιογνωμία της Σχολής.

Βασική παραδοχή των νέων αντιλήψεων για τις επιστήμες των Μηχανικών είναι ότι η Μηχανολογία προσφέρει τα εργαλεία και τις μεθόδους για την έρευνα και τη διδασκαλία σύνθετων επιστημονικών πεδίων συνεργασίας ανάμεσα στον προγραμματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα, τα νέα υλικά, τις κτιριακές δομές, την ενέργεια, τη φύση, την υγεία και την κοινωνία.

Παρά τις πολλές αντιξοότητες, το ΤΜΜ λειτουργεί διοικητικά από το 2019. Διαθέτει προσωρινή Συνέλευση από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Ο σχεδιασμός που έχει γίνει για το ΤΜΜ είναι ιδιαίτερα λεπτομερής και ποιοτικός, με την κατάρτιση ενός εξαιρετικού προγράμματος σπουδών με διακριτή, επίκαιρη ταυτότητα, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τα προγράμματα των αντίστοιχων τμημάτων της χώρας μας και τα διεθνή
πρότυπα.

Δυστυχώς, το όραμα για μια ολοκληρωμένη Πολυτεχνική Σχολή, που θα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν το συμμερίζονται όλοι.

• Δεν το συμμερίζεται η ίδια η Πολιτεία, με την κατάφωρα άδικη απόφασή της για κατάργηση του ΤΜΜ, η οποία επήλθε χωρίς καμία αιτιολόγηση και διαβούλευση.

• Δεν το συμμερίζονται κάποιοι εντός και εκτός των «τειχών», που με τον κοντόφθαλμο τακτικισμό τους προσπάθησαν ή προσπαθούν να διαφυλάξουν τα δικά τους μικρά ή μεγάλα συμφέροντα.

Ως Κοσμητεία, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα για τη λειτουργία του ΤΜΜ, σχεδιάζοντας και στοχεύοντας πρωτίστως σε ένα δυνατό και βιώσιμο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βασικό μας μέλημα είναι να μην στερηθεί το Ίδρυμά μας το μέλλον που του αρμόζει, στη νέα, δύσκολη πραγματικότητα που έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!