Ο  Υγρότοπος Τσαμαρά των Ιωαννίνων, αποκρύπτεται στα χαρτιά για να τσιμεντωθεί, αναφέρει σε ερώτηση του, σχετικά με την ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ο βουλευτής του ΜεΡΑ 25 Κρίτων Αρσένης.Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

“Το έργο “Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου – κόμβος Βογιάνου)” εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 27.336.070,75 €. Με εισήγηση του Υπουργού Μεταφορών & Συγκοινωνιών, το Υπουργικό Συμβούλιο το ενέταξε στα «έργα γενικότερης σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας» (υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Νόμου 2882/2001). Με πρόσφατο Νόμο η κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης έργων ΕΣΠΑ  αρκεί να έχει γίνει η κήρυξη των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και να υπάρχει έκθεση εκτίμησης ακόμα και αν εκκρεμεί δίκη.

Για το έργο έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ωστόσο, στη Μελέτη δεν έχει συμπεριληφθεί ο Υγρότοπος Τσαμαρά κατά παράβαση της Εθνικής και Κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας. Ο συγκεκριμένος υγρότοπος έχει καταγραφεί και βρίσκεται στον κατάλογο υγροτόπων που πρόσφατα κατάρτισε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ. Βρίσκεται στα όρια του αστικού ιστού της πόλης των Ιωαννίνων, περιλαμβάνεται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 και αποτελεί μέρος ενός συμπλέγματος πολυάριθμων λιμνών και ελών.

Δεδομένου ότι :

  • η προστασία και διατήρηση των ελληνικών υγροτόπων ως απειλούμενων οικοσυστημάτων, νησίδων βιοποικιλότητας και ασπίδων στην αλλαγή του κλίματος, προωθείται στη χώρα μας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων, καθώς και στρατηγικών και πολιτικών της χώρας και
  • οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ως άνω έργου στην πόλη και τους κατοίκους της δεν έχουν μελετηθεί συνολικά.

Ερωτάται o κ. Υπουργός:

  1. Ποια ήταν η θέση του ΥΠΕΝ κατά την παρουσίαση του έργου στο Υπουργικό Συμβούλιο; Έχει παραληφθεί από τη ΜΠΕ- την οποία έλαβε υπόψη η αδειοδοτούσα αρχή για το έργο- ο προαναφερόμενος τόσο σημαντικός Υγρότοπος Τσαμαρά;
  2. Έχει γνώση ότι για το συγκεκριμένο έργο εκκρεμεί στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών; Εώς πότε οι πολίτες θα πρέπει να προσφεύγουν στο ΣτΕ για τόσο προφανείς παραβιάσεις της νομοθεσίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!