Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά την εκδήλωση ”αγώνας δρόμου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Ιωαννίνων”, την Κυριακή 25-02-2024.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων αποφάσισε την Κυριακή 25-02-2024 από τις κάτωθι αναγραφόμενες ώρες, μέχρι πέρατος της εκδήλωσης:
– Από ώρα 07:30΄ ώρα την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, στην ενταύθα πλατεία Μαβίλη
– Από ώρα 09:00΄ ώρα την σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Π.Ευαγγελίδη, πλατεία Μαβίλη, Δ. Φιλοσόφου, Γαριβάλδη, Γιοσέφ Ελιγιά και Λεωφόρος Κ.Παπούλια.
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη του διοργανωτή και του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!