Τμηματική απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, εκτός από έκτακτες ανάγκες, θα ισχύσει στις οδούς ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ και ΓΑΡΙΒΑΛΔΙ, από την Παρασκευή 12/04/2024 έως και το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, ενώ η κίνηση των πεζών θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω αντίστοιχης εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.

Μετά το πέρας των εργασιών, οι οδοί θα τίθενται ξανά σε κυκλοφορία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!