“ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ (18Η) Παράταση στο διαγωνισμό για τον εξοπλισμό των Σταθμών Μεταφόρτωσης Ηπείρου. ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ! 

Μέχρι τώρα οι παρατάσεις στην παραλαβή του εξοπλισμού δίνονταν επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Γ. Καραϊσκάκη και πάνω που τελείωσε, η Περιφερειακή Αρχή ανακάλυψε ότι δεν μπορεί να τοποθετήσει τα μηχανήματα στην Πρέβεζα και πρέπει να φτιαχτεί καινούριος ΣΜΑ. Και ανέλαβε ο ΦΟΔΣΑ να τον φτιάξει χωρίς την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με την οποία έγιναν οι υπόλοιποι ΣΜΑ 

Και ενώ η συζήτηση γίνεται δήθεν για το «δημόσιο συμφέρον» και την έκπτωση για την μεταφορά του υπολείμματος που έγινε με απευθείας ανάθεση, η Περιφέρεια δεν βγάζει άχνα για τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, σε τεχνικούς συμβούλους και βέβαια σε νομικούς συμβούλους για να μην ξέρει κανένας τους ότι στην Πρέβεζα έπρεπε να γίνουν από την αρχή οι υποδομές για να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός του ΣΜΑ

Ο λαός που πλήρωσε για μελέτες και συμβούλους που αποδείχτηκαν άχρηστοι, που πληρώνει για τη μεταφορά των σκουπιδιών εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά όσο η Περιφέρεια δεν παραδίδει τους ΣΜΑ, που πληρώνει την «εγγυημένη ποσότητα» στο εργοστάσιο για σκουπίδια που δεν οδηγούνται προς επεξεργασία αλλά τελικά θάβονται, καταλαβαίνει ότι όταν Περιφέρεια και ΦΟΔΣΑ επικαλούνται το «δημόσιο συμφέρον» εννοούν το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων κι όχι το συμφέρον του λαού.  Όσες εκπτώσεις και να δώσουν οι εργολάβοι, ο λαός τους έχει πληρώσει σε χρυσάφι από χίλιες μεριές.  

Η χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της μεταφοράς από εργολάβους, του υπολείμματος από το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στους ΧΥΤ, αντί για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αποδεικνύει ότι Κυβέρνηση-Αποκεντρωμένη-Περιφέρεια-Δήμοισυμφωνούν πολιτικά για την επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων και απλά διαφωνούν ως προς το ποια επιχειρηματικά συμφέροντα θα εμπλακούν.  “

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!