Η θέση μας για την έγκριση  της  υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων και για  το Διαχειριστικό Σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  του φακέλου υποψηφιότητας για την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων, καθορίζεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις «φιλοπεριβαλλοντικές»  και «φιλοπολιτισμικές» πολιτικές προθέσεις και στόχους που υπηρετεί από κοινού η κυβέρνηση, η περιφερειακή αρχή και η δημοτική αρχή του δήμου Ζαγορίου.

Δυστυχώς προς επικύρωση της έλλειψης εμπιστοσύνης μας, λαμβάνει χώρα σήμερα ταυτόχρονα με την υποβολή του φακέλου,  η από κοινού απόπειρα περιφερειακής αρχής και δημοτικής αρχής Ζαγορίου για επέκταση των ορίων του  οικισμού Τ.Κ. Παπίγκου,  με στόχο την  έκδοση δύο οικοδομικών αδειών για κατοικίες γνωστού εφοπλιστή  δίπλα στο χωριό, εκτός ορίων του παραδοσιακού οικισμού και εντός του πυρήνα του εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου. Η επέκταση «νομιμοποιήθηκε» με την ανάρτηση των αυθαίρετων ορίων από το Δήμο, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  A.E.

.Η αδειοδότηση αυτή έχει προκαλέσει ήδη διεργασίες αγοραπωλησιών και σε γειτονικούς αγρούς της αδειοδοτημένης έκτασης, καθώς η περιοχή αυτή διαθέτει εξαιρετικό προσανατολισμό και ανεμπόδιστη θέα προς τα φυσικά μνημεία της χαράδρας του Βίκου και των γεωλογικών σχηματισμών της Τύμφης.

Η κυβέρνηση σε σχετική συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή στης 21-12-2021 έδωσε πλήρη κάλυψη στην οφθαλμοφανή παραβίαση, καθώς επικαλέστηκε ενημέρωση από τη περιφερειακή αρχή Ηπείρου και την Δημοτική Αρχή Ζαγορίου. Ο  Υπουργός περιορίστηκε στην αναφορά ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας βεβαιώνουν ότι οι υπό δόμηση εκτάσεις βρίσκονται εντός ορίου οικισμού παρ΄ότι  καμία Υπηρεσία δεν διενήργησε αυτοψία, η οποία, αν γινόταν, θα αποκάλυπτε με πολύ μεγάλη ευκολία, τη δόμηση εκτός του σταθερού νοτίου ορίου του οικισμού. Ο έλεγχος περιορίστηκε στην αποδοχή της μελέτης καθορισμού του ορίου από τον ιδιώτη μελετητή μηχανικό, ο οποίος με τη σειρά του επικαλέστηκε την ταύτιση με την ανάρτηση των (αυθαίρετων) ψηφιοποιημένων ορίων από το Δήμο στο  Κτηματολόγιο.

Δεν έχετε πρόβλημα προκειμένου να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα να ρισκάρετε το επιχείρημα του αδιατάρακτου ανά τους αιώνες οικισμού, όταν γίνονται εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δομημένο του περιβάλλον. Ίσως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς για την ελαστικότητα των κριτηρίων ένταξης στην κατηγορία των Πολιτιστικών Τοπίων της UNESCO.

Με βάση τα ανωτέρω ψηφίζουμε ΠΑΡΩΝ και ζητούμε να καταγραφούν στα πρακτικά της συνεδρίασης οι παρατηρήσεις- επιφυλάξεις μας.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της ΛΑΣΥ

Ζέκα Κων/να

Κωτσαντής Κων/νος

Πρέντζας Γιώργος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!