Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης Περιφέρειας Ηπείρου” κατέθεσαν αναφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου για την αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου για να βοηθήσει την Περιφερειακή Αρχή να αποφύγει τη λογοδοσία, δεν ενέταξε στην ημερήσια διάταξη ως όφειλε, τα θέματα που έστειλαν οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, παρά την εκ του νόμου υποχρέωση.
Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στις συνεδριάσεις με κλειστά μικρόφωνα της Περιφερειακής Επιτροπής, στις συνεδριάσεις χωρίς διαδικτυακή αναμετάδοση του Περιφερειακού Συμβουλίου κοκ.
Oλόκληρο το κείμενο της αναφοράς:

Σας αναφέρουμε την 26 η Απριλίου 2024 με ηλεκτρονική μήνυμα του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Περιφέρειας Ηπερίου», καταθέσαν οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής και Κωνσταντίνα Ζέκα-Πάσχου ισάριθμα θέματα για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. (συν.1)
Τα θέματα των περιφερειακών συμβούλων κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς η Πρόεδρος του Π.Σ. Ηπείρου με την με αριθμ. πρωτ. οικ.61944/1147/18-04-2024 πρόσκλησή της, όριζε ως καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των θεμάτων την 26 η Απριλίου 2024. (συν. 2)
Την ημέρα της κατάθεσης δεχτήκαμε τηλεφώνημα από το γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου με το οποίο μας ανακοίνωναν ότι μόνο το ένα θέμα θα εισαχθεί στην ημερησία διάταξη. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με την κα Πρόεδρο η οποία μας ανακοίνωσε το ίδιο, παρά τις διαμαρτυρίες μας για περιστολή του δικαιώματος για έλεγχο της περιφερειακής αρχής.

Τελικά πράγματι, κατά παράβαση του ως άνω σχετικού, απεστάλη η με αριθμ. πρωτ.:
οικ. 66906/1240/26-04-2024 ημερήσια διάταξη της 2 ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας στην οποία δεν περιλαμβάνονταν το θέμα του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωτσαντή και η οποία αποτελούνταν από 5 θέματα (συν. 3)
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 17 του ν.5056/2023 αναφέρεται ρητά : «στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.»
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την άμεση εφαρμογή του ως άνω σχετικού και τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που με πλήρη επίγνωση της νομοθεσίας (που επικαλείται και στην πρόσκληση για συνεδρίαση) αφαίρεσε το δικαίωμα μας, ως αντιπολίτευση να ασκήσουμε έλεγχο στις ενέργειες της πλειοψηφίας ώστε να αποφύγει η Περιφερειακή Αρχή να λογοδοτήσει για τις ενέργειές της

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιφέρειας Ηπείρου

Γ. Πρέντζας
Κ. Κωτσαντής
Γ.Αλιφτήρας
Κ. Ζέκα-Πάσχου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!