Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι απέχουμε από τη δια περιφοράς συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2023 της επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση τα θέματα 1 έως και 5 δεν έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος γιατί αφορούν σε παρατάσεις συμβάσεων των οποίων οι ημερομηνίες λήξης ήταν γνωστές εκ των προτέρων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε το  από 17-7-2023 αίτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για παράταση της σύμβασης, την οποία εμείς καλούμαστε σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2023 να ψηφίσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Η εισαγωγή των παραπάνω θεμάτων σε δια περιφοράς συνεδρίαση είναι καταχρηστική  άσκηση του δικαιώματος για δια περιφοράς συνεδρίαση .  Πέρα από την νομότυπη όμως πλευρά που οφείλει να απασχολήσει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για εμάς το ουσιαστικό θέμα είναι ο αποκλεισμός από τη δια ζώσης συνεδρίαση στην οποία θα οφείλατε να αναλύσετε τους λόγους  για τους οποίους δεν προχωρούν τα έργα και οι συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης καλούμαστε να εγκρίνουμε την 4η παράταση του έργου SAVE-WATER.

Τέλος θεωρούμε απαράδεκτη την εισήγηση για τις επισκευές στο ΕΠΑΛ Φιλιατών. Στο συγκεκριμένο κτίριο απ όσο γνωρίζουμε  -και από την αλληλογραφία προκύπτει ότι γνώριζε και η Περιφέρεια τουλάχιστον από τον Ιούνιου του 2023 που έγινε το πρώτο έγγραφο- υπάρχει ρωγμή στην πλάκα και γι αυτό στο σχολείο μπαίνουν νερά. Από μόνο του αυτό το γεγονός δημιουργεί ερωτηματικά για το αν υπάρχουν ρωγμές και σε άλλα μέρη του κτιρίου και αν τελικά το κτίριο έχει στατική επάρκεια . 

Απέναντι σε ένα τέτοιο πρόβλημα η περιφερειακή αρχή φέρνει προς ψήφιση μια προγραμματική σύμβαση με τον πολιτιστικό σύλλογο και όχι με το Δήμο που έχει την ευθύνη της σχολικής στέγης (και τους μηχανικούς για να επιβλέψουν το έργο) χωρίς επιμετρήσεις και τιμολόγια εργασιών από τα οποία να προκύπτει ο προϋπολογισμός του έργου , αλλά με  απευθείας ανάθεση κατά τη γνωστή συνήθεια.  Είναι αδιανόητο το 2023 η σχολική στέγη να αντιμετωπίζει με τέτοιους όρους, ακόμα περισσότερο όταν αφορά σε ένα τεχνικό λύκειο στους Φιλιάτες εκεί δηλαδή που αντικειμενικά φοιτούν παιδιά της εργατικής τάξης και μόνο. 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Κωνσταντίνα Ζέκα- ΠάσχουΚοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!