Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Κάβου της Κέρκυρας πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στις 08/05/2024 – 15/05/2024, στο οποίο συμμετείχαν 31 νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών από την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

Το όνομα του προγράμματος είναι «Lbox-Learn out of the box» και αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθόδους και στους τρόπους μάθησης. Στο πρόγραμμα διοργανώθηκαν δράσεις με στόχο την ανακάλυψη του προσωπικού τρόπου μάθησης του κάθε συμμετέχοντα και τη διεύρυνση των πηγών μάθησης μέσα από την τέχνη, την τεχνολογία και τη μη τυπική μάθηση.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτού είναι η εξοικείωση των νέων με τη μη τυπική εκπαίδευση και η δυνατότητα υλοποίησης αυτών τόσο στην καθημερινή τους ζωή και στον εργασιακό τους χώρο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την περιοχή του Κάβου αλλά και την πόλη της Κέρκυρας μέσα από διάφορες δράσεις όπως ο εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας του Κάβου, της συμμετοχής στην τοπική αγορά της Κέρκυρας καθώς και τη συζήτηση, ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή γνώσεων με τις τοπικές επιχειρήσεις στην πόλη της Κέρκυρας.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται και συντονίζεται από την ομάδα νέων “TsaMpa” (@tsampanfg) και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2025. Έδρα αυτή της ομάδας είναι τα Γιάννενα και τα περισσότερα μέλη κατάγονται από τις περιοχές της Ηπείρου. Είναι νέοι, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με πολλές εμπειρίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πάθος για τη μάθηση μέσα σε διεθνή και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, οι οποίοι αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες εξέλιξης και δημιουργίας. Η δράση Lbox υλοποιείται υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus+ Νεολαία (ΚΑ1), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!