Οι παραδοσιακές τέχνες ως επαγγέλματα του μέλλοντος

Στο Καλβί της Κορσικής πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Δεκεμβρίου η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Οι παραδοσιακές τέχνες ως επαγγέλματα του μέλλοντος», στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo – Εκπαιδευτικές Συμπράξεις.Το έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια, κατά τα οποία θα εξετασθούν οι ανάγκες των ασχολούμενων με τις παραδοσιακές τέχνες, μετά από κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση, καθώς και οι καλές πρακτικές που συναντώνται στις χώρες εταίρους του προγράμματος για την υποστήριξη των ασχολούμενων με τις παραδοσιακές τέχνες, ώστε να ενταχθούν σε σχέδια τοπικής ανάπτυξης.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η θερμοκοιτίδα των επιχειρήσεων της Κορσικής ως επικεφαλής εταίρος, η πολιτιστική επιχείρηση του
Δήμου Madridehos στην Ισπανία, ο οργανισμός κατάρτισης Eu Warehouse του Βελγίου, η εταιρεία προγραμμάτων και επενδύσεων του Vel’ ke Kapusany της Σλοβακίας και ο Δήμος Ζαγορίου από την ΕλλάδαΤο έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης Leonardo, με διαχειριστική αρχή για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!