Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα Φύλων έχει μελετήσει το εξής:

 🔹️υπάρχει θετικό πρόσημο από την παρουσία γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σε κέντρα στα οποία υπάρχουν αξιώματα.

Συγκεκριμένα:

1ον έχουμε δικαιότερες κοινωνίες,

2ον πιο συμμετοχικές διακυβερνήσεις,

3ον υψηλότερο βιοτικό επίπεδο,

4ον θετικές εξελίξεις στον τομέα Υγείας, Παιδείας και Υποδομών,

5ον περιορισμό της Πολιτικής Διαφθοράς.

 

Γιατί Δήμαρχο την Τατιάνα Καλογιάννη :

Γιατί διετέλεσε Αντιπεριφεριάρχης με μεγάλη προσφορά και μεγάλη εμπειρία στην Αυτοδιοίκηση.

Γιατί αν την γνωρίσεις καλύτερα διαθέτει εκτός από μεγάλη τεχνογνωσία και μια μεγάλη ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον για κάθε Δημότη σε κάθε σημείο του Δήμου .

Γιατί μαζί της μαθαίνουμε να καταγράφουμε, να σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μακριά απο στείρες αντιπαραθέσεις.

Λούλα Βέρμπη-Αυδή MSDc

Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος 

Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη Ιωάννινα 2023

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!