Ευχάριστα είναι τα νέα απο τους Ηπειρώτες της Ευρωπαϊκής Ομογένειας. Οι
συμπατριώτες μας της περιοχής Lüdenschd Γερμανίας παρά τις δύσκολες
συνθήκες που επικρατούν σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς λόγο του
Κορονοϊού, κατάφεραν και ίδρυσαν ακόμη έναν Πολιτιστικό Σύλλογο.
 Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι η Διοίκηση του Συλλόγου αποτελείται απο
νέους ανθρώπους, και με σημαντικότατη την παρουσία τω…
ν κοριτσιών. Με

Πρόεδρο τον κ. Mπουζιούρη, ο οποιος με την εμπειρία του (καθότι διετέλεσε
και μέλος της διοίκησης της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης στο
παρελθόν), και τους συναδέλφους του οι οποιοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα
Ηπειρωτικά Κοινά, αναμένεται ο Σύλλογος να προσφέρει πολλά στον
Ηπειρωτισμό της περιοχής!
(Στη φωτογραφία κάτω απεικονίζοντυαι τα μέλη της Νέας Διοίκησης του
Ηπειρώτικου Συλλόγου στην πόλη Lüdenscheid Γερμανίας. Απο αριστερά,
Γράβος Κωνσταντίνος, Μπεκιάρης Ιωσήφ, Οσιανλής Πασχάλης, Μπουζιούρης
Παναγιώτης, Οικονομίδη Δήμητρα, Αναστασία Γράβος Φαλκόν και Νούτση
Γεωργία. Στη Φωτό, δεν απεικονίζεται η γραμματέας κυρία Σιώζιου Ελένη.)

Πρόσφατα τους επισκέφθηκε και κλιμάκιο της Ομοσπονδίας, αποτελούμενο απο
τον Πρόεδρο κ. Δημ. Ντόκο, τον Ταμία κ Γ. Κουτσοκέρι και το δραστήριο
μέλος κ. Βασ. Τζώρτζη.
Η υποδοχή και η φιλοξενία εκ μέρους της νέας διοίκησης ήταν άψογη,
συζήτησαν αρκετά θέματα που αφορούν τον Σύλλογο και την αγαστή
συνεργασία του με την Ομοσπονδία.
(Κάτω στη φωτό, απεικονίζονται τα μέλη της νέας διοίκησης του Συλλόγου με
το κλιμάκιο της ομοσπονδίας. Από αριστερά όπως κοιτάζετε είναι: ο κ.
Μπεκιάρης, ο κ. Τζώρτζης, ο κ. Γράβος, ο κ. Ντόκος, ο κ. Κουτσοκέρης, ο κ.
Οσιανλής, ο κ. Μπυζιούρης, η κ. Αναστασία Γράβος Φαλκόν, η κ. Δήμητρα
Οικονομίδη και η κ. Γεωργία Νούτση.)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!