Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους εν εξελίξει διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και το τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β’ στην Καβάλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reporter, έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 20 Ιανουαρίου στην Ηγουμενίτσα και τις 29 του μήνα σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των επενδυτικών μερών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όπως μεταφέρεται στο Reporter, η παράταση δόθηκε, προκειμένου να προσκομισθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα ανακοινωθούν τα επενδυτικά μέρη, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Ένα μήνα πριν τις γιορτές θεωρείτο πιθανό οι αποφάσεις να ληφθούν εντός Δεκεμβρίου, αλλά η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα καθυστέρησαν τις σχετικές διαδικασίες.
Κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room (VDR), στο οποίο έχει «φορτωθεί» το σύνολο των εμπιστευτικών πληροφοριών για τα προφίλ των λιμανιών. Κατόπιν, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, με επενδυτικό πλάνο, για τα επόμενα 40 χρόνια. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών και θα προκύψει ο προτιμητέος επενδυτής. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, για την οριστικοποίηση των συμφωνιών με τον ανάδοχο, ίσως χρειαστεί έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και επικύρωσή τους από το Κοινοβούλιο.
Πηγές κοντά στις διαδικασίες εκφράζουν την αισιοδοξία τους μέσω του Reporter για τήρηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των δεσμευτικών προσφορών το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Πηγή: Reporter.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!