ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Φλέγοντα ζητήματα σχετικά με τα τυπικά προσόντα του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΗΓ, καθώς και την εξαίρεση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα από το ξεπούλημά του»
Με απόφαση της σημερινής Κυβέρνησης, το 67% των μετοχών του δημοσίου Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης σε ιδιώτες, η οποία βρίσκεται στη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, με άγνωστο το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα για το τι μέλλει γενέσθαι. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πορεία οικονομικής απαξίωσης του Οργανισμού, γεγονός που θα οδηγήσει στην επίτευξη ακόμα μικρότερου τιμήματος εν όψει του διαγωνισμού πώλησης των μετοχών, δηλαδή ουσιαστικά σε ξεπούλημα. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΟΛΗΓ έχει να παρουσιάσει κάκιστες επιδόσεις στην διαχείριση του 3ου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, με τους ισολογισμούς του Οργανισμού να παρουσιάζουν ιστορικό χαμηλό, εν μέσω μάλιστα ενός πάρτυ απευθείας αναθέσεων και υπερκοστολογήσεων υπηρεσιών.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, αλγεινή εντύπωση προκαλεί στην τοπική κοινωνία το γεγονός ότι επί 4 μήνες δεν έχετε απαντήσει στην με αρ. πρωτ. 7998/13-07-2021 Ερώτηση 27 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., στην οποία επισημάναμε ότι η Κυβέρνηση είναι έκθετη απέναντι σε όσα αποκαλύφθηκαν σε δημοσιεύματα της εφημερίδας DOCUMENTO και τοπικού μέσου (thespro.gr – Εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ), σχετικά με τα τυπικά προσόντα του διορισθέντα Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΗΓ, ο οποίος δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, όπως θα όφειλε από τον ν.2932/2001, προτού διορισθεί σε αυτή τη θέση.
Μάλιστα, τα συνερωτώμενα Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έχουν απαντήσει ρητά, το μεν πρώτο ότι: «για τον έλεγχο συνδρομής των προβλεπόμενων στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεων και κωλυμάτων, αρμόδιοι είναι οι συνερωτώμενοι Υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής», το δε δεύτερο ότι: «δεν εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής και διορισμού των Διευθυνόντων Συμβούλων όσων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. οι μετοχές έχουν μεταβιβασθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατά πλήρη κυριότητα». Από τις απαντήσεις τους, συνεπώς, προκύπτει ότι το μόνο αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, ανεπίλυτο παραμένει έως και σήμερα το φλέγον ζήτημα της απόδοσης στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, των εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, οι οποίες δε χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες. Στην απάντησή σας στη με αρ. πρωτ. 6703/19-05-2021 Ερώτηση που κατέθεσα από κοινού με τον Τομεάρχη Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., κ. Ν. Σαντορινιό, δηλώσατε ρητά ότι: «καθ’ ύλη αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ως εποπτεύον τους Οργανισμούς Λιμένων Υπουργείο και δεδομένου ότι έχει την δυνατότητα να κρίνει και να αξιολογήσει τις ναυτιλιακές ανάγκες της Χώρας». Παρόλο που ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έχει μεν εξαγγείλει την ολοκλήρωση των σχετικών, απαιτούμενων διαδικασιών, χωρίς ωστόσο να έχει ενημερώσει ποια τμήματα θα αποδοθούν, στην πράξη δεν έχει γίνει το παραμικρό, με τον Θεσπρωτικό Λαό να βιώνει έναν τεράστιο εμπαιγμό, καθώς φαίνεται ότι το εμπορικό «φιλέτο» του τόπου προορίζεται να δοθεί τελικά ως «προίκα» στον ιδιώτη αγοραστή των μετοχών του ΟΛΗΓ.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Είναι σύννομος ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗΓ;
2. Θα αποδοθεί η Χερσαία Ζώνη Λιμένα στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, πριν την πώληση των μετοχών του ΟΛΗΓ, όπως έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση και ποια τμήματά της;

Ο ερωτών βουλευτής
Κάτσης Μάριος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!