Από τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί στο σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Περιφέρειας Ηπείρου, που είναι εγκατεστημένος στο κέντρο των Ιωαννίνων, την Πέμπτη 9/1/2014 διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου των 100μg/m3 της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) (μέση ημερήσια τιμή 121μg/m3) και απαιτείται σύμφωνα και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» (ΦΕΚ Β’ 3272/23.12.2013) η ενημέρωση του πληθυσμού για την λήψη μέτρων προφύλαξης καθώς και η λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης.Δεδομένου ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις συνθήκες των επόμενων δύο ημερών, όπως προκύπτει από την συνεργασία των υπηρεσιών μας με το εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν πρόκειται να

διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα, ανακοινώνονται τα εξής:
Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-
δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.
Β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό
Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό.
Γ. Λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης
1. Σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 186098/31.12.2013) ενεργοποιείται η σύσταση του άρθρου 4 παρ. 2 εδ.β.αα) της Κ.Υ.Α. “Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα
σωματίδια» (ΦΕΚ Β’ 3272/23.12.2013), που αφορά τη σύσταση για διακοπή της
χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας. 2. Συστήνεται ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18οC σε περιπτώσεις ύπαρξης
κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής
άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε ανοικτούς χώρους.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. “Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια” (ΦΕΚ Β΄ 5/03.1.2014), για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίση με το 30% του εκάστοτε οικιακού τιμολογίου του κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν για την περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 10/1/2014 και ώρα 12.00 ως τη Δευτέρα 13/1/2014 και ώρα 12.00 οπότε για την αναστολή ή την διαφοροποίηση των παραπάνω μέτρων θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!