Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) υπό το συντονισμό του Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ). Παρατηρήθηκαν πάνω από 60 διαφορετικά είδη πουλιών όπως φαλαρίδες, κιρκίρια, τα σφυριχτάρια, τις πρασινοκέφαλες πάπιες και χουλιαρόπαπιες. Επίσης…
εντοπίστηκαν εκατοντάδες παρυδάτια είδη όπως σκαλίδρες και τρύγγε καθώς και εκατοντάδες φοινικόπτερα που βρήκαν τροφή και καταφύγιο στις λιμνοθάλασσες του Καλαμά και του Αχέροντα. Μαυροκέφαλες πάπιες και σαρσέλες ξεχώρισαν ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφορετικά είδη χηνόμορφων. Συνολικά την ίδια μέρα καταμετρήθηκαν σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης 22.287 υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών.
Μεγάλος αριθμός αρπακτικών πουλιών όπως γερακίνα, ξεφτέρι, βραχοκιρκίνεζο καλαμόκιρκος και χειμωνόκιρκος αλλά και ο στικταετός έκαναν την εμφάνισή τους σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές. Οι κύκνοι και οι πελεκάνοι προτίμησαν και φέτος τις λιμνοθάλασσες του Καλαμά και του Αχέροντα αλλά και του έλους Καλοδικίου.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!