Η έλλειψη πιστοποιητικού ασφαλείας για το κτίριο της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων αναγκάζει τη διεύθυνση των σχολείων να ζητά την έγγραφη συναίνεση των εκπαιδευτικών, οι μαθητές των οποίων επισκέπτονται με τα σχολεία τους τον τελευταίο καιρό τη βιβλιοθήκη.

Και όχι απλά έγγραφη… αλλά με υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986)!

Η δήλωση που καλούνται να υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί αναφέρει: “…είμαι ενήμερος/η ως προς την έλλειψη πιστοποιητικού ασφαλείας για το κτίριο της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων και αναλαμβάνω την ευθύνη για την επίσκεψη των μαθητών της/των …… τάξης/τάξεων του …… σχολείου. Οι γονείς/κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών έχουν ενημερωθεί και έχουν συναινέσει στην επίσκεψη των προστατευόμενων τέκνων τους στο χώρο της βιβλιοθήκης”.

 

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!